Rozwiązania grupy GBT dla elektrowni i spalarni odpadów

W przypadku oczyszczania spalin w elektrowniach i spalarniach odpadów, elementy urządzeń są obciążone substancjami żrącymi.

BÜCOLIT® do stosowania w elektrowniach i spalarniach odpadów

Dzięki wielu różnym odmianom, systemy ochrony przed korozją grupy GBT mogą być dokładnie dopasowane do różnych obszarów zastosowań:

 • przewody spalin
 • absorbenty
 • filtry elektrostatyczne, filtry tkaninowe
 • kominy, kanały dymowe
 • wentylatory
 • silosy, zasobniki
 • zbiorniki

Analiza i funkcjonowanie zakładów z grupy GBT

Szczególnie ważne dla elektrowni oraz operatorów spalarni odpadów: praktycznie każdy zakład oczyszczania gazów spalinowych ma własny chemiczny, termiczny i mechaniczny schemat obciążeń, w związku z różnymi projektami zakładów i trybami pracy.

Jako jedna z najbardziej doświadczonych firm w ochronie antykorozyjnej grupa GBT nie tylko specjalizuje się w analizie tychże obciążeń, ale także w renowacji zakładów oraz zwiększaniu ich odporności.

Obok stosowania materiałów wysoko rozwiniętych technologicznie, dla:

 • powlekania,
 • gumowania
 • systemów okładzin

chodzi tutaj również o:

 • produkcję całych komponentów
 • produkcję elementów instalacji.

Elektrownie / Spalarnie odpadówElektrownie / Spalarnie odpadów

GBT Polnisch > Usługi > Obszary pracy > Elektrownie / Spalarnie odpadów